Polacy a Unia Europejska: sygnał ostrzegawczy

Koniec minionego roku przyniósł interesujący raport analizujący stosunek polskiego społeczeństwa wobec integracji europejskiej. Opracowanie nosi tytuł „Polacy wobec UE: koniec konsensusu”, a przygotowane zostało przez zespół ekspertów w składzie Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki i Eugeniusz Smolar. Wydawnictwo to jest elementem szerszego projektu Fundacji im. Stefana Batorego, którego celem jest monitorowanie i analiza polskiej […]